YSE-peruskurssit ja PJU-valmennus: kurssipalautteet

YSE-peruskurssit

Tässä otteita 2021 YSE-webinaarien palautteista:

Kouluttajan ammattitaito sai v. 2021 kursseilla arvosanoja 4,57- 5 asteikon ollessa 1:heikko, 5=erinomainen.

Webinaarin teknistä toteutusta pidettiin hyvänä tai erittäin hyvänä.

”Todella hyvä ja selkeä kokonaisuus. Erittäin hyvä kouluttaja ja käytännönläheinen lähestymistapa aiheeseen pitivät mielenkiinnon yllä koko koulutuksen ajan. Striimaus teki osallistumisesta pitkän matkan takaa tosi helppoa. Ilman tätä mahdollisuutta en olisi päässyt mukaan.”

”Mielestäni webinaarissa painottuu kouluttajan äänen käyttö paljon enemmän kuin fyysisesti läsnä olevassa tilaisuudessa. Hyvä rytmitys ja selkeys lauseissa tuntui itselle mukavalta tavalta opiskella aihetta.”

”Koulutuspäivä oli kokonaisuudessaan laadukkaasti toteutettu ja kouluttajan kokemus ja ammattitaito tuli hyvin esille esimerkkien kautta.”

”Maanläheinen, hyviä käytännön esimerkkejä.”

Tässä otteita syksyn 2020 YSE-webinaarien palautteista:

Suurin osa YSE I- ja II peruskurssilaisista piti kouluttaja Pia Klementjeffin ammattitaitoa ERINOMAISENA, muutamat hyvänä. Koulutusta pidettiin käytännönläheisenä, aineistoa pääosin hyvänä tai erittäin hyvänä ja myös webinaarin tekninen toteutus keräsi kiitosta.

” YSE osaa yllättää. Paljon tuli opittua uusia aiheita, jälleen kerran. Varmasti tulen katsomaan tallenteet uudestaan ja uudestaan -niin kauan, kuin aikaa on. Mielestäni tällä osiolla oli hyvin upotettu KKO:n päätökset ohjelman aineistoon. Kurssi pysyi mielenkiintoisena alusta loppuun.”

”Klementjeffin tyyli oli hyvä, rauhallinen, selkeä ja siitä huokui rautainen ammattitaito ja pitkä kokemus.”

”Todella hyvät kaksi päivää koulutusten parissa. Olisinpa käynyt aiemmin, niin olisi muutama tilanne ollut helpompi. Webinaari oli hyvä toteutusmuoto, aikataulu piti hyvin ja kaikki asiat käytiin hyvin läpi. Kiitos!”

”Chat edelleen hyvä lisä tässä webinaarissa. Pidän, kun näkyy pdf-ohjelman käytävä sivu sekä kouluttaja samaan aikaan näytöllä (ettei ole niin, että kouluttaja vain näkyy ja sanoo ”seuraavaksi siirrymme sivulle 47..”) Suosittelen näitä Pian webinaarikursseja myös muille.”

I-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä ”oppi” jäi erityisesti mieleesi tästä koulutuspäivästä?

 • Sopimusosaamisen tärkeys ja sopimuksenlukutaito
 • Asiakirjojen pätevyysjärjestys ja niiden sisältö
 • Lisä- ja muutostöiden YSE-ehdot

Muut kommentit

 • Tulostettu materiaali hyvä
 • Mieluisa ja opettavainen päivä

 

II-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä ”oppi” jäi erityisesti mieleesi tästä koulutuspäivästä?

 • reklamaatio
 • korvausvastuut
 • virheistä pitää heti reklamoida ja kaikki tulee dokumentoida

Muut kommentit

 • tarjoilu oli hyvä

I-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä ”oppi” jäi erityisesti mieleesi tästä koulutuspäivästä?

 • Sivu-urakan alistaminen
 • Lisä- ja muutostyön ero
 • Lue YSE-ehdot ajatuksella läpi

Muut kommentit:

”Käytännön esimerkkejä yksinkertaistettuna”

”Erittäin hyvä ja selkokielinen koulutus”

II-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä oppi jäi erityisesti mieleen koulutuspäivästä?

 • Dokumentointi: reklamaatiot, työmaakokoukset (näihin panostettava)
 • Urakan eri osapuolien vastuut

Muita kommentteja

”Olen käynyt aikaisemmin työnantajan järjestämän sisäisen YSE-koulutuksen, mutta tämä oli tosi hyvä verrattuna aiempaan!”

”Paljon selkeitä vastauksia ja käytännön esimerkkejä”

I-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä ”oppi” jäi erityisesti mieleesi tästä koulutuspäivästä?

 • Poikkeama YSEen, jotka pakko/ei pakko kirjata sopimukseen
 • Sopimuslukutaidon tärkeys
 • Sopimuksen liitteiden järjestyksen tärkeys

Muut kommentit

”Hyvä kurssi ja mielenkiintoinen sisältö”

”Asiansa hyvin tunteva kouluttaja. Tempaa mukaansa ja haastaa pohtimaan kriittisesti.”

II-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä oppi jäi erityisesti mieleen koulutuspäivästä?

 • Reklamaation tärkeys työkaluna
 • Pöytäkirjojen tärkeys, reklamointiin liittyvät “säännöt”

Muita kommentteja

”Hienoa kuunnella kun esittäjä todella tuntee aiheen.”

I-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä ”oppi” jäi erityisesti mieleesi tästä koulutuspäivästä?

 • Sovittujen asioiden kirjaamisen tärkeys
 • Lisä- ja muutostyöt
 • Noviisi pääsi hyvin sisälle asiaan ja on paremmin kärryillä. Kiitos!
 • Muutostyöt, ne on nyt tärkeät.

Muut kommentit:

”Kouluttaja puhui selkeästi, mielenkiinto säilyi koko päivän ajan. Kiitos siitä.”

II-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä oppi jäi erityisesti mieleen koulutuspäivästä?

 • Reklamaation seikat ja tekeminen
 • Hyvät käytännön esimerkit ja hyvää keskustelua
 • Kirjaamisen tärkeys; sanamuodot, päivämäärät, vaatimukset

Muita kommentteja

”Monipuolisesti ja kiinnostavasti asian esittäminen.”

”Mielenkiinto pysyi yllä koko päivän.”

I-osan kurssilaisten kommentteja:

 • Todella hyödyllinen kurssi. Paljon esimerkkejä, jotka liittyy läheisesti omaan työhöni tarjouslaskijana
 • Hyvät kalvot, joista on hyötyä jatkossakin
 • Erittäin mielenkiintoinen!

II-osan kurssilaisten kommentteja:

 • Mikä oppi jäi erityisesti mieleen koulutuspäivästä?
 • Takuuaika määritelmät ja vastuu
 • Reklamaatioiden huolellisen tekemisen tärkeys
 • Sopimusennakointi

Muita kommentteja

”Sopivasti aktivointia harjoitustehtävillä, sopivasti keissejä”

”Kouluttajan ammattitaito erinomainen. Esimerkkien kautta oli hieno tapa esittää huomiot.”

I-osan kurssilaisten kommentteja:

Mikä oppi jäi erityisesti mieleen koulutuspäivästä?

 • Oikeuskäytäntö, miten tulkitaan eri asioita
 • Joidenkin asioiden nostaminen urakkasopimukseen hyvin tärkeää
 • Ennakkoon asioista sopimisen tärkeys

Muita kommentteja

”Erittäin hyvä koulutus!”

”Käytännön esimerkit hyviä värittämään koulutusta!”

II-osan kurssilaisten kommentteja:

Muita kommentteja

”Koulutuspäivä oli jälleen todella hyvä. Luennot mielenkiintoisia, ja koulutusta suosittelen mielelläni kollegoille.”

”Loistava koulutus!”

”Tehtävät ja ns. omat pohdinnat hyviä. Ennakkotapaukset hyvä keino ymmärtää.”

Kurssilaisten kommentteja:

”Erinomainen koulutus. Selkeä esitystapa, havainnollisia kouluttajan omia kokemuksia.”

”Oikein hyvä kurssi ja paljon käytännönläheisiä vinkkejä. Todella tärkeää, että ammattilainen avaa pykäliä ja auttaa käytännöntoimijaa ymmärtämään oikeutensa ja vastuunsa urakoissa. Kiitos!”

PJU-kurssien palautteet

Palautteita PJU-webinaaristamme:

Urakoitsijan palaute:
”Mielestäni koulutus oli erinomainen ja tarjosi rahalle erittäin hyvän vastineen. Itse edustan urakoitsijaa, joka ei ole vielä tehnyt PJU-urakoita mutta olemme aloittamassa ensimmäistä. Koulutus tarjosi erittäin hyvät lähtökohdat urakan neuvotteluun ja läpiviemiseen. Mielestäni webinaarimuotoinen koulutus oli toteutustapana erittäin hyvä, sillä enemmän mietteitä herättäneisiin kohtiin pystyi aina palaamaan uudestaan ja tallenteen pysäyttämään, jos jokin kohta vaati tarkempaa tarkastelua. Pidin myös siitä, että yleisön sijasta kyselijänä oli ammattilainen, joten huomiot/kysymykset olivat äärimmäisen hyödyllisiä.”

Rakennuttajakonsultin palaute:
”Tämä oli loistojuttu, kohtuuhintainenkin vielä.”

Juristin palaute:
”Kurssi oli äärimmäisen hyvin toteutettu ja sisällöltään erinomainen!”

Kurssilaisten kommentteja:

”Mukava, kivasti erilainen koulutuspaikka”

”Ehkä vielä enemmän case-esimerkkejä elävästä elämästä”

PJU-kurssipalaute kevät 2016

”Hyvä läpileikkaus urakkamuotoon”
+ Hyvää keskustelua
+ Ajankohtaista
+ Kouluttajan kokemus

PJU-kurssipalaute syksy 2015

”Emmalla valtava tiedonmäärä ja selkeästi tietää mistä puhuu ja osaa lisäksi tuoda esille eri osapuolille tärkeitä pointteja,”
”Parhaita knoppeja sopimus- ja dokumentointivinkit, jotka toivottavasti ennaltaehkäisevät tulevia vastakkainasetteluja.”
”Asiaa on kyllä todella paljon, tuhti päivä.”
”Oikein hyvä”
”Caset ja esimerkit hyviä!”

PJU-kurssipalaute kevät 2015

”Loistavat järjestelyt ja tarjoilut”
”Plussaa erityisesti esimerkkisopimustekstistä ja kattavasta PJU-sopimusasioiden läpikäymisestä.”
”Vakuuttavaa esiintymistä sekä Pialta että Emmalta + hyvää vuoropuhelua”
”Hyvä energia koko päivän! Kiitos Emma”
”Oikein hyvä ja tuhti, asiapainotteinen seminaari.”

Yrityskurssi, asiakkaana rakennusliike.

Kouluttajana diplomi-insinööri, asianajaja Emma Niemistö

Poimintoja PJU-yrityskurssin palautteista:

Mikä koulutuksessa oli mielestäsi hyvää?

Miten koulutus vastasi odotuksiasi?

 • Kokonaisuus hyvä ja vastasi hyvin
 • Suunnittelun ohjausrooli selkeytyi
 • Luennoitsijan suullinen esitystaito ja asiantuntemus teorian osalta oli hyvä
 • Oleellista tietoa tavoitehintamuutoksiin / lisä- ja muutostöiden käsittelyyn ja hyväksymiskäytäntöön
 • Koulutus keskittyi olennaiseen eikä siihen oltu sisällytetty myöskään liikaa aiheita /tietoa.
 • Kouluttaja puhui selkeästi ja käytännönläheisesti, erittäin asiantunteva.
 • Esimerkit käytännöstä. Vastasi odotuksia.
 • Sopimusmallin sudenkuoppien havainnollistaminen, Sopimuksen laadinnan mahdollisuudet ( sovellettavuus ) Roolituksen ja oikeaoppisen sopimuksen mukaisen etenemismallin selventäminen

Tilaa Lexmentorin uutiskirje

Liittymällä Lexmentorin postituslistalle saat jatkossa ajankohtaisia uutiskirjeitä ja tietoa rakentamisen sopimusasioihin (mm. YSE 1998 -ehdot) liittyvistä koulutuksista.

Kiitos, uutiskirje tilattu!

Voit lopettaa tilauksesi milloin vain klikkaamalla saamasi sähköpostin lopussa olevaa linkkiä.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.