Palvelut ja erikoisalat

Sopimuskonsultointi

Vankkaan käytännön kokemukseen pohjautuva sopimuskonsultointimme soveltuu niin yksittäisen sopimuksen tai vaikkapa reklamaatiokirjeen laadintaan kuin laajempiinkin hankkeisiin. Voimme avustaa koko rakennushankkeen sopimuspaletin laadinnassa tai yrityksen omien hankinta- tai myyntiehtojen laadinnassa.

Koulutustoiminta

Rakentamisen juridiikan ja sopimusoikeuden saralta Lexmentor tarjoaa sekä yksittäisiä luennointi- ja sopimusvalmennuspalveluja että räätälöityjä laajempia koulutuspaketteja yritykselle tai yhteisölle (esim. toimialajärjestöt). Lexmentor on kokenut YSE-kouluttaja, erityisesti rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 keskittyvästä koulutuksesta löytyy tarkempaa tietoa Rakentamisen sopimuskoulutukset -sivulta.

Kokonaisvaltaiset palvelut – ennakoivasti

Yrityksen lakipalvelut on mahdollista järjestää Lexmentorin avulla hyvin kattavasti. Tällöin yritykselle räätälöidään sen toimiala, toimintatavat ja erityispiirteet huomioon ottavat kokonaisvaltaiset palvelut, jotka perustuvat mentorin ja yritysedustajien läheiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Sopimusosaamisesta tehdään selkeästi tuloksentekoväline ja luodaan yritykselle oikeudellisesti turvallinen liiketoimintaympäristö, jossa riskit ovat hallinnassa.

Tämä palvelupaketti voi pitää sisällään yrityksen koko sopimuskannan ja sopimus- ja vastuuketjujen läpikäynnin ja analysoinnin, koulutusta, puhelinneuvontaa vaikka suoraan työmaalle ”matalalla kynnyksellä” tai vaikkapa yrityksen sopimuskäsikirjan laatimisen. Palvelun sisällöstä sovitaan aina tarkoin tapauskohtaisesti.

Riitojen ratkaisu, välimiestehtävät

Yli 30 vuoden kokemus vaativien urakka- ja sopimusriitojen hoitamisesta eri oikeusasteissa ympäri Suomea on vankka pohja Lexmentorin palvelulle riitojen ratkaisussa. Asioihin paneudutaan syvällisesti ”viimeinenkin kivi kääntäen” ja peräänantamattomasti päämiehen asiaa ajaen, jos sovintoon ei ole mahdollista päästä.

Urakkariidoissa juridisen osaamisen lisäksi vahvuutenamme on kokemuksen tuoma tietotaito asioihin liittyvän teknisen aineiston analysoinnista ja teknisten asiantuntijoiden käyttämisestä riidan ratkaisua edistävällä tavalla. Hoidamme oikeudenkäyntejä niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesoikeuksissakin. Varatuomari Pia Klementjeff voi myös itse toimia välimiehenä, erityisosaamisalueenaan urakkariidat.

Riitojen ratkaisua voidaan hoitaa myös sovittelun avulla osapuolten haluamalla tavalla.

Asiantuntijalausunnot. Riitojen sovittelu

Pia Klementjeff antaa rakentamisen juridiikkaan liittyviä asiantuntijalausuntoja niin jo prosessissa oleviin riita-asioihin kuin myös ennen prosessia. Asiantuntijalausunto voi olla myös osana riidan sovittelua, jolloin osapuolet pyytävät sitä yhteisesti, joko suuntaa-antavana tai sitoutuen lausunnon lopputulemaan.

Tietokirjat

Lexmentor Oy ja Rakennustieto Oy julkaisevat MentorBooks-kirjasarjaa, joka käsittelee rakennuttamiseen ja urakointiin, erityisesti rakentamisen vastuisiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä käytännönläheisesti. Kirjasarjan julkaisijana on Lexmentor Oy ja kustantajana Rakennustieto Oy.


Älä jää yksin
sopimusongelmasi
kanssa – me autamme.

Lexmentorin
erikoisalat

  • Rakentamisen juridiikka
  • YSE 1998 -ehdot
  • Sopimusoikeus, vakioehtojen laadinta ja tulkinnat
  • Kauppaoikeus; takuu-, virhe- ja viivästysvastuuasiat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Sopimusvalmennusta käytännönläheisesti
  • Riitojen ratkaisu

Lue lisää

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.