MentorBooks®

MentorBooks-kirjat käsittelevät rakennuttamiseen ja urakointiin, erityisesti rakentamisen vastuisiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä käytännönläheisesti. Kirjasarjan julkaisijana on Lexmentor Oy ja kustantajana Rakennustieto Oy.Uutuus: Kysymyksiä YSEStä 2

Tämä uusi kirja jatkaa Pia Klementjeffin 2013 ilmestyneen 50 kysymystä YSEstä  -kirjan teemaa. Kirjan 32 kysymystä vastauksineen avaavat YSE 1998 -ehtojen (YSE 1998) soveltamistilanteita, joihin liittyy tulkintaongelmia tai joihin on vaikeaa löytää vastausta omin avuin. Kirjassa esitellään ja analysoidaan lukuisia oikeustapauksia ja tuodaan esiin alan kirjallisuuden kannanottoja YSE-ehtojen tulkintaan ja soveltamiseen sekä muita asioita, jotka eivät selviä pelkästään ehtojen tekstiä lukemalla. Käytännön tilanteisiin perustuvien kysymysten ja vastausten avulla lukijan on helppo ymmärtää YSEn soveltaminen ja kaikki asian ratkaisuun vaikuttavat seikat. Näin lukija saa hyvän käsityksen erimielisyystilanteiden tapahtumista ja siitä, miksi kyseiseen lopputulokseen on lopulta päädytty. Kirja on saatavana myös verkossa julkaistavana digikirjana, jossa on loistavat hakutoiminnot ja jota päivitetään vuosittain.

Lue lisää ja tilaa kirja Rakennustiedon verkkokaupasta

 

Saatavilla myös digikirjana!


50 Kysymystä YSEstä

MentorBooks-kirjasarjan ”50 kysymystä YSEstä” käsittelee käytännönläheisten kysymysten ja vastausten kautta Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Kirjan kirjoittaja on VT Pia Klementjeff. Kirja tarjoaa pika-apua kattavan asiasana- ja pykälähakemiston avulla ja siinä käsitellään YSE-tulkintoja ruohonjuuritasolta hyvinkin komplisoituihin kysymyksiin. Kirja on ollut todella suosittu ja siitä on otettu jo 3. painos. Kirjasta on julkaistu päivitetty versio digikirjana syksyllä 2023. Kirjan kirjoittaja on VT Pia Klementjeff.

Lue lisää ja tilaa kirja Rakennustiedon verkkokaupasta

 

 


Saatavilla myös digikirjana!


Sivu-urakan alistaminen – käytännön opas urakkamuodon hallintaan

Sivu-urakan alistaminen on hyvin yleisesti käytetty urakkamuoto. Alistaminen toteutetaan yleensä Sivu-urakan alistamissopimuksella RT 80271, jonka lisäksi kustakin urakasta solmitaan varsinaiset urakkasopimukset, hyvin usein YSE 1998-sopimusehdoilla. Alistaminen vaikuttaa monella merkittävällä tavalla sopijapuolten vastuisiin ja velvollisuuksiin, myös käytännön työmaan hoidon tasolla. Siitä, mitä sivu-urakan alistaminen tarkoittaa, näyttää kuitenkin vallitsevan paljonkin epätietoisuutta. Käytännönläheinen opaskirja valottaa sivu-urakan alistamista koko rakennushankkeen kannalta. Kirjassa esitellään myös alistamista koskevaa oikeuskäytäntöä. Kirjan kirjoittaja on VT Pia Klementjeff.

Lue lisää ja tilaa kirja Rakennustiedon verkkokaupasta

 Projektinjohtourakka

Erityispiirteet, sopimustekniikka ja ongelmakohdat
Kirjoittaja: AA, DI Emma Niemistö

Projektinjohtourakkaa perusteellisesti ja monipuolisesti käsittelevä kirja koostuu kolmesta osasta:

  • projektinjohtourakoinnin yleisten taustojen ja erityispiirteiden käsittely
  • projektinjohtourakan sopimusmallin (RT 16–10906, 2007) yksityiskohtainen kommentaari
  • käytännön ongelmakohtien soveltamisen ja tulkinnan ohjeistus.

Lue lisää ja tilaa kirja Rakennustiedon verkkokaupasta

 Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.