Lexmentor Oy

Pia Klementjeff

Profiili
Olen rakentamisen juridiikkaan vahvasti erikoistunut juristi. Olen vuosikymmenten aikana työskennellyt rakennusalan eri toimialojen, osapuolten ja urakkamuotojen parissa ja omaan näin monipuolisen osaamisen. Erityisesti sopimusoikeus on vahvuuteni ja alalla käytettävät vakioehdot jokapäiväisiä työkalujani. Olen toiminut asiamiehenä kymmenissä rakentamisen juridiikkaan liittyvissä riita-asioissa. Olen asioihin perin juurin paneutuva ja tarkka työssäni. Olen kouluttanut tuhansia rakennusalan henkilöitä rakentamisen sopimusasioista. Olen kokenut sopimusvalmentaja ja esiintyjä; tunnettu selkeäsanaisesta esiintymisestäni. Tietokirjailijana olen tunnettu asioiden käytännönläheisestä esittämistavasta: kirjat sopivat niin juristin kirjahyllyyn kuin myös insinöörin työkalupakkiin.

Koulutus ja työhistoria
OTK 1984 Helsingin yliopisto
Varatuomari 1987
Oikeudenkäyntiluvan saanut asiamies
Keskuskauppakamarin välimieskoulu 2021

Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry,
järjestölakimies 1984, osastopäällikkö 1988 -1995
Almgren & Sankamo Ky Lakiasiaintoimisto –Law offices,
lakimies 1995-1997
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,
lakiasiain johtaja 1997-2005
Kuluttajavalituslautakunnan (rakentaminen, remontit)
jäsen 1999-2003
Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön asiamies 1997-2005
Oma yritys Lexmentor Oy 2005 ->
YSE-Akatemian rehtori 2023 ->

Julkaisutoiminta: kirjat ja tietokansiot
Sähköalan säännökset, 1984 (toim.)
Työnjohdon käsikirja, 1991 (yksi kirjoittajista)
Tarjouslaskennasta urakkasopimukseen –ydinasiat kannattavalle urakointitoiminnalle, 1994 (yksi kirjoittajista)
Työmaan hoito sähköurakoitsijan tuloksentekovälineenä, 1995 (yksi kirjoittajista)
Urakoitsijan YSE-opas, 1998 ja uusitut painokset 2000 ja 2005 (yksi kirjoittajista)
Verkostourakan sopimusasiat, 2002 (yksi kirjoittajista)
Sähköalan tietokansio (sopimusjuridiikkaosuudet)
Verkostourakoitsijakansio (sopimusjuridiikkaosuudet)
Sähkö- ja teleurakoitsijan käsikirja 2003 (sopimusjuridiikkaosuus)
Sähköurakan yksikkökustannuksia, 2005,1 (yksi kirjoittajista)
Sivu-urakan alistaminen – käytännön opas urakkamuodon hallintaan, 2009
50 kysymystä YSEstä, 2013
Kysymyksiä YSEstä 2, 2022

Artikkelit
Useita rakentamisen juridiikkaa ja YSE 1998-sopimusehtoja koskevia artikkeleita vuodesta 1984 lähtien Sähköurakoitsija-, Sähköala- ja Sähkömaailma –lehdissä

Osallistuminen sopimusehtojen laatimiseen, tärkeimmät työryhmäjäsenyydet
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
Pienurakkasopimus
KVR-urakan sopimusasiakirjat
Kuluttajaurakoiden sopimusasiakirjat REYS-8 ja RYS-9
PUSE 1995 – Puhelinsisäverkkojen yleiset sopimusehdot
Sähkötarvikekaupan yleiset sopimusehdot STYT 1999
STUL-takuu
Verkostourakan sopimusasiakirjat (Energiateollisuus ry, RU-verkostosuositus)
SHK-YSE 1998 – Sähköjärjestelmien huollon ja kunnossapidon yleiset sopimusehdot
Urakoitsijavalinnan kehittäminen (RAKLI, ProBuild-teknologiaohjelma)
Sähköverkon palvelusopimus
Verkostourakan maarakennustöiden kausisopimus ja urakkasopimus
Adato Energia Oy:n Verkonrakennuttamistyöryhmän (RU-verkostosuositus)
sopimusjuridinen asiantuntija 2007-2014

Koulutustoiminta
Lukuisia yrityskohtaisia ja yleisiä koulutustilaisuuksia ja luennointitehtäviä v:sta 1984 lähtien rakentamisen juridiikasta, YSE-ehdoista, verkonrakentamisen sopimusjuridiikasta ja rakentamisen ja materiaalikaupan takuu-, viivästys- ja virhevastuukysymyksistä.

Jäsenyydet
Suomen Tietokirjailijat ry
Suomen välimiesoikeusyhdistys ry
Espoon Yrittäjät ry


Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.